• 1 Innovation Auto Co., Ltd.
  Good solutions FOR YOUR BUSINESS!
   
 • 2 KME Reducer
  World Class Quality : KME Silver FZ6/Silver FZ8/Silver FZ8 Turbo/Gold/Gold Turbo
   
 • 3 KME Injector
  KME/Rail Horizon IG3(E2)/(E3)/Valtek Type 34
   
 • 4 KME DIEGO G3 6cyl.
  Volvo 854 96 176kW 264K : KME DIEGO G3 6cyl. EU Gold 8 Horizon 3/2 Ohm
   

เกี่ยวกับเรา

        ปัญหาเรื่องพลังงาน เป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้คนทั้งโลกคงต้องขบคิด โดยเฉพาะพลังงานจากน้ำมัน ซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ผู้คนทั้งโลกยังคงต้องพึ่งพา  พลังงานทางเลือกจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อผู้คนทั้งโลก โดยเฉพาะผู้ที่ยังคงต้องพึ่งพาการใช้งานรถยนต์ เมื่อพลังงานหลักคือ น้ำมันมีราคาเพิ่มสูงขึ้น พลังงานทางเลือกจึงถูกนำมาใช้งานกับรถยนต์มากขึ้น หนึ่งในพลังงานทางเลือกเหล่านั้นที่สามารถนำมาใช้งานในรถยนต์ได้โดยปลอดภัย คือ "แก๊ส"  การนำแก๊สมาใช้งานกับรถยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากราคาแก๊สมี ราคาถูกกว่าน้ำมันมากถึงประมาณสี่เท่า

        เมื่อมีการนำรถยนต์ไปติดตั้งเพื่อใช้งานระบบแก๊สกันมากขึ้น  ปัญหาของรถยนต์ที่ติดแก๊สก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยปัญหาใหญ่ของรถยนต์ที่ติดแก๊สมักจะเกิดจากปัญหาในการติดตั้งอุปกรณ์, การเลือกใช้ชุดอุปกรณ์แก๊สคุณภาพต่ำ, การเลือกใช้ชุดอุปกรณ์แก๊สไม่เหมาะสมกับแรงม้าของเครื่องยนต์, การจูนแก๊สไม่ถูกต้อง และจากการที่อู่ที่ติดตั้งระบบแก๊สพยายามนำชุดแก๊สระบบหัวฉีดไปติดตั้งกับรถยนต์บางรุ่นที่ไม่เหมาะสมกับการติดแก๊สระบบหัวฉีด เป็นต้น

        บริษัท อินโนเวชั่น ออโต จำกัด มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการนำพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะการนำแก๊สมาใช้งานกับรถยนต์ โดยทางบริษัทฯ ได้เริ่มนำเข้าอุปกรณ์แก๊สคุณภาพสูงเพื่อการติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด ยี่ห้อ KME จากประเทศโปแลนด์ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับรถยนต์ระบบหัวฉีดได้ทุกยี่ห้อ  และหากเลือกใช้อุปกรณ์แก๊สคุณภาพสูงยี่ห้อ KME ที่นำเข้ามาโดยบริษัทฯ ประกอบกับการเลือกร้านหรืออู่ที่ติดตั้งระบบแก๊สตามที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งไว้  ปัญหาจากการใช้งานแก๊สในรถยนต์ของท่านดังที่กล่าวมาข้างต้นจะหมดไป

        บริษัท อินโนเวชั่น ออโต จำกัด
        ทางเลือกดีดี  ...เพื่อคุณ