• 1 Innovation Auto Co., Ltd.
  Good solutions FOR YOUR BUSINESS!
   
 • 2 KME Reducer
  World Class Quality : KME Silver FZ6/Silver FZ8/Silver FZ8 Turbo/Gold/Gold Turbo
   
 • 3 KME Injector
  KME/Rail Horizon IG3(E2)/(E3)/Valtek Type 34
   
 • 4 KME DIEGO G3 6cyl.
  Volvo 854 96 176kW 264K : KME DIEGO G3 6cyl. EU Gold 8 Horizon 3/2 Ohm
   

Innovation Auto Co., Ltd.

          เชื้อเพลิงทดแทน เช่น แก๊ส LPG ที่ถูกนำมาใช้งานในรถยนต์แทนการใช้งานจากน้ำมันเพียงอย่างเดียว จะช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายจากค่าเชื้อเพลิงเดิม ประมาณ 3 - 4 เท่า การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ดี มีมาตรฐานสูง และนำมาติดตั้งในรถยนต์เพื่อให้สามารถใช้งานแก๊ส LPG ควบคู่กับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเดิมได้โดยไม่มีปัญหานั้น จำเป็นต้องได้รับการบริการจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ โดยให้บริการที่ดี มีคุณภาพ จึงจะคุ้มค่าเงินที่ลงทุน

          หากคุณกำลังจะติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการใช้งานแก๊ส LPG ในรถยนต์ของคุณเอง การเลือกติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด ยี่ห้อ KME คงเป็นคำตอบสุดท้ายที่คู่ควรกับการเลือกของคุณ...

          บริษัท อินโนเวชั่น ออโต จำกัด
          ทางเลือกดีดี  ...เพื่อคุณ